Einsteins Telescope

av Imagine  2. september, 2010 at 01:12 (Historie, Skeptisisme, Vitenskap) Stikkord:,

Jeg vil påstå at de fleste mennesker som ikke driver med vitenskap selv har det ringeste begrep om hvor mye vitenskapelig arbeid det ligger bak de fleste ting vi i dag tar helt for gitt… Eller kanskje er det slik at de fleste forstår graden  av  betydning  vitenskapen har først når noen påpeker det?…. Noe er i hvert fall fundamentalt galt i dag. Det går jo nesten ikke en dag her på VG-bloggen uten at en eller annen forsøker og angripe vitenskapen som de i neste øyeblikk kanskje blir avhengig av for og overleve… Jeg blir opprørt i sjelen av slik ignoranse!

Kritikk kan gjerne være på sin plass av og til, men slik jeg ofte ser det kommer kritikken helt ut av proposjoner idet menigmann starter og uttale seg. Spesielt skjer dette i sosiale nettsamfunn der påvirkningsgraden på andre likesinnede kan være betydelig. Det er svært negativt for menneskerasens utvikling mot en bedre verden og en tryggere framtid for våre barn når kunnskapsløse “nettfjols” driver sin misjonering mot svært solide vitenskapelige teorier/hypoteser og vitenskapelig fundamenterte  medisinske framskritt uten og engang sjekke om påstandene allerede er avsannet. La meg fort ramse opp noen eksempler:

 • Diskreditering av den vitenskapelige konsensus på menneskeskapt global oppvarming (AGW)
 • Sværting og løgnspredning omkring vaksine-programmer
 • “Truthseekers – 9/11″
 • Evolusjonsbenektere ( nesten utelukkende religiøst motivert)

Her sitter det folk rundt om på jordkloden med tilsynelatende alt for mye fritid og alt for lite kunnskaper som måker ut lass på lass med dritt som nesten uten kritikk “stjernes” og skrytes opp i skyene av folk som i samme grad mangler nødvendig kunnskap om temaet. Noen få våger og si fra, men disse blir ofte uglesett og mislikt da majoriteten fenges av konspiratoriske og  sjokkerende påstander.  Et trist faktum, men det ser ut for at “logic-choppers rules the town”.

La meg prøve og gi dere et lite innblikk i hvor forbløffende fantastisk vitenskap kan være. Jeg har laget en kort videosnutt av en lengre forelesning av forskeren og forfatteren Evalyn Gates der hun forteller om vitenskapen bak hennes bok “Einstein’s Telescope”. Boken tar blant annet for seg historien bak en av vitenskapens viktigste gjennombrudd innen fysikk, Albert Einstein’s “Relativitetsteori” :

Relativitetsteorien Relativitetsteorien ble resultatet av et prosjekt innen fysikken på slutten av 1800-tallet som gikk ut på å forene James Maxwells elektromagnetisme og Isaac Newtons mekanikk. I denne prosessen tårnet det seg opp en rekke teoretiske problemer. En løsning som skulle få omfattende ringvirkninger ble publisert i 1905 under tittelen «Zur Elektrodynamik bewegter Körper». Artikkelen kom ut i fysikkjournalen Annalen der Physik, og forfatteren het Albert Einstein. Den generelle relativitetsteorien ble presentert i 1915 (men den ble forbedret og bygd på betydelig senere).

En vitenskapelig revolusjon

Dersom relativitetsteorien skulle aksepteres, måtte mange av det 19. århundrets vedtatte sannheter forkastes. Det som ble forkastet var bl.a. den universelle gyldigheten av Newtons mekanikk og forestillingene om absolutt tid og rom. Også den lysbærende eteren ble overflødig, fordi det i relativitetsteorien ikke var a priori mulig å påvise noe medium for lysbølgenes utbredning.

Noen interessante konsekvenser av relativitetsteorien er tidsdilatasjonlengdekontraksjontvillingparadokset og sammenhengen mellom masse og energi (masseenergilovenEmc2).

(wikipedia)

——————————————————————————

Evalyn Gates forteller fra sin bok Einsteins Telescope:

Hør den fantastiske historien om da Einstein med utelukkende tørr teori forutså krumningen av verdensrommet rundt store samlinger av masse.

Hele forelesingen finner du her:

http://www.pdxjustice.org/node/54″>http://www.pdxjustice.org/node/54

—————————————————————————————————

Improved Hubble Shows Evidence of Dark Matter

Kanskje på tide og ta en kritisk vurdering av hvem du stoler på?

http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_ring

http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_lens

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

15 kommentarer

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget. Tilbakesporings-URL

 1. menthos sier,

  2. september, 2010 at 08:34

  “Dersom relativitetsteorien skulle aksepteres, måtte mange av det 19. århundrets vedtatte sannheter forkastes” skriver du.
  Hvor mange av dine “sannheter” kommer til å leve evig tror du?
  Man skal være litt forsiktig med å kalle andre arrogante og fjols. Det er min erfaring.
  Det er bedre å stille forsiktige spørsmål enn å komme med bombastiske postulater.

  Forskere er avhengige av økonomisk støtte. Hvem tjener på forskningen? Hvem betaler for den? Er det de samme?

  At flertallet har bestemt seg for å mene noe betyr ikke at de har rett. Det er et historisk faktum.

  RE:“Dersom relativitetsteorien skulle aksepteres, måtte mange av det 19. århundrets vedtatte sannheter forkastes” er et sitat fra wikipedia som forteller litt om historien omkring relativitetsteorien og det faktum at vitenskapelige teorier alltid kan ha et forbedringspotensiale.
  Hvor lenge vil mine sannheter vare spør du. Svaret er at jeg vet ikke. Og når det kommer nye og bedre forklaringsmodeller på hvordan verden fungerer er jeg straks villig til og følge de så lenge vitenskaplig konsensus sier at dette vil være det fornuftige.
  “forsiktig med å kalle andre arrogante og fjols”?
  Så lenge jeg ikke har satt pekefingeren mot konkrete personer ser jeg ikke noe problem i og konstatere at det finnes slike mennesker på nettet i dag. Hvorfor gjør jeg det? Her er en helt enkel forklaring:

  Klimaforsker (ekspert på klima og analyse av klimadata): Vi har svært gode grunner for og si at den globale oppvarmingen er et faktum og at den er menneskeskapt. Dette er det bred enighet om innen vitenskapen.
  Dickhead (uten kompetanse innenfor forskning): Global oppvarming er en løgn! Se bare på den kalde sommeren vi hadde i år. Naturlige svingninger er dette og slik har det vært i hele jorden levetid!

  Hvem er det som kommer med bombastiske postulater og hvem har ryggdekning for det?
  Nettopp! Og det er grunnen til at jeg reagerer. Her er det ikke snakk i mennesker som stiller spørsmål og tviler på vitenskapen, men regelrett påstår at vitenskapen tar feil.
  “Forskere er avhengige av økonomisk støtte. Hvem tjener på forskningen? Hvem betaler for den? Er det de samme? “
  Du og jeg, ja alle mennesker tjener på og ha forskere aktivisert med noe uansett hvor trivielt den måtte synes i utgangspunktet. Nye spin-off effekter fra vitenskapen dukker stadig opp i dagliglivet vårt. Ta for eksempel den personlige datamaskinen (PC). I utgangspunktet lå det aldri et mål om og produsere datamaskiner for massene. Det var utenkelig at mannen i gaten hadde bruk for noe slikt og langt mindre råd til dette. I dag vil vel de fleste vanskelig kunne forestille seg et liv uten pc’en? WorldWideWeb for eksempel ble utviklet nede på CERN der den beryktede partikkelakseleratoren befinner seg for at forskerne lettere kunne samkjøre arbeidene. Hvordan ville livet vært uten internett? Hvordan ville livet vært dersom vi ikke hadde hatt vitenskapen og den vitenskapelige metode?
  Forskning betaler seg selv, men vi må sørge for og putte penger inn i den for at vi skal kunne få noe ut. Hovedsakelig foregår dette ved at statlige midler settes av til forskning, men det finnes også forskning som delvis finansieres av donasjoner og fond.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. kungfuz sier,

  2. september, 2010 at 11:20

  Flott Imagine. Kjempe flott.
  Jeg vet at vitenskapen blir brukt av mange som et “våpen” for å fremme sin tro i hvilken rettning det nå måtte være.
  Jeg har brukt enormt mye tid på for å finne ut hva som er grunnen til at mange kan sitte å benekte vitenskapen samtidig som man bruker vitenskapen til å skrive på en pc.

  Da jeg var 6 år ble jeg rystet i mitt innerste da jeg forsto at de voksne som kranglet innbyrdes og overførte dette til barn med helvete og denslags ikke forsto bæret av det de selv snakket om.

  Da jeg var 12 ble jeg spurt om hva jeg ville bli når jeg ble stor.
  Igjen fikk jeg en atombombe i skallen.

  Jeg sa at jeg ville bli astronom.

  Svaret var: ” For noe tull, ingen kan leve av å glo på stjerner.”

  Da klapper man igjen.

  Men det betyr ikke at man slutter å tenke, og det har jeg heller ikke gjordt.

  Tvert i mot.
  Jeg har funnet noe i naturen som få tidligere har gjordt.
  Det er det vitenskapen fra 1980 og til 1987 leitet etter som de ikke fant.
  Et universalt utgangspunkt for alle universets funksjoner.
  Det bommet de på fordi de brukte krefter som utgangspunkt.
  Altså å forsøke å redussere fra 8 selvstendige krefter ned til ett utgangspunkt.

  Dette utgangspunktet, måtte da kunne skrives på en enkel matematisk likning.
  Det er logisk.
  Men utgangs punktet er feil.
  Det visste jeg før de startet.

  Fordi man må begunne med funksjoner og gå den veien.
  Og jeg har funnet denne enkle funksjonen.

  Denne ene funksjonen er et produkt av alle andre funksjoner og derfor også speilvendt.

  Det er en form for dualisme. men den ene er invers dualistisk av den andre.

  Jeg har vært i kontakt med flere forskere som alle vil ha et prospekt av dette.

  Men problemet er og har alltid vært, (det er funnet i intervaller langt bakover i tid),
  At det bryter så enormt med folks oppfattning av seg selv, at det kan få hele den religiøse verden til å kolapse. Men ikke nok med det. En tilsvarende mengde ikketroende vil få den samme kolapsen.
  Og vitenskapen må i lynende fart omstille seg i forhold til dette.

  Det har vært kjent tidligere, men drukner i menneskehavet.
  Og advarslene finner man jo i alle kulturer. “Dette skal du ikke fortelle.”

  Og grunnen er at det vil bli missbrukt med enorme konsekvenser for menneskheten.

  Når du nå er ganske indignert over den likegyldiheten det avspeiles til vår egen eksistensgunnlag som et produkt av den naturen (universet) vi nødvendigvis må være, da er du ikke allene om å få fnatt..

  Men jeg har kommet i mål med mine studier og lenger kan man helhetlig heller ikke komme.
  Det høres jo håreisende ut , men tenk deg en minste fellesfunksjon som danner grunnlaget for helheten. Da må vi selvfølgelig selv være et produkt av den samme fellesfunksjonen.
  Og da er det jo logisk. Lenger inne i naturen kan vi mennesker aldri komme.

  Bare for å ta et konkret eksempel som du sikkert ikke har registrert bevisst og som kommer av påvirkning.

  Man forsker intenst på utvikklingsteorien. Mange har arbeidet med dette i generasjoner i alle slags vitenskapelige grener. Og man arbeider seg inn i naturens minste byggestener langt bakover i tid. Milliarder av år. kjemisk og biokjemisk til man ender i et temperaturfall der liv så smått kan oppstå.

  Og det er jo bred enighet om. Slik må det nødvendigvis være på alle kloder.

  Men så kommer påvirkningen inn fra den gangen man laget religioner ut fra den viten som du nå er iritert over. Det var ikke annet å gjøre enn å formidle kunnskapen via folk flest sin mangel av interesse for naturen og hvordan den virker.
  Feks, ved å prøve å samle folks fantasiforestillinger om naturfunksjoner som virker skremmende på dem. Det dannes da etter hver ideer om at dette er utenomgjordisk og gir da disse naturlige fenomenene et navn. Eks. nøkken. Det blir en gud.
  Slik dannes et hav av guder. Det må jo ende med kaos.
  Så man samler dem inn under en paraply.

  Men hva skjer da?
  Nødvendigvis en forplanting innover i enkelte vitenskapelige kretser. For slik som vitenskapen er i dag, kan “alle” sette seg ned med et mikroskop.
  Og da vil det skje at denne “paraplyen” blir dradd med.
  Det betyr at det blir en kaotisk tilstand. Vitenskapen skal være nøytral, altså fri tankegang.
  Men hva skjer? “Viruset” forplanter seg inn og angriper og sprer seg der det ikke skal være.

  Og hør nå hvordan dette fungerer i praksis.

  Vi utvandret fra et sted i området rundt nåværende Eritrea. Disse menneskene gir man så et navn. De bærer med seg sitt utsyr og går videre nordover og sprer seg siden utover kloden.

  Dette fortelles da som den reneste selvfølgelighet.

  Og så spør jeg deg: Hvor ble evolusjonsteorien av?
  Den forsvant sporløst.
  Hvorfor? Fordi gud skapte menneskene fiks ferdig..

  Altså man er blitt preget. Og den pregingen er det viruset som forhindrer bevisstheten til å se at det hele er totalt på kolisjonskurs med sin egen utvikklingsteori.

  Den finnes jo plutselig ikke lenger. Man begynner jo bare å gå på to føtter.

  Og så skal man begynne å ro.

  Det er nettopp av denne grunn jeg begynte å lete i naturen for å finne årskaken til at så store menneskemasser uansett utdannelse og kløkt, ikke kan se denne frontkolisjonen selv etter at der er skrevet bøker og drevet opplæring av barn og voksne.

  Så blir det gjord oppmerksom på det som her.
  Men hva skjer?
  Med det hav av mennesker som er involdvert, må vedkommende nødvendigvis fjernes fra jordens overflate. I dag som til alle tider.

  Varslere er uglesett om det er aldri så sant.

  Og da åpner det seg kanskje et helhetsperspektiv nå og historisk som burde ryste svært mange helhetstenkende mennesker.

  Og da skjønner du også paradoxet i at jeg skriver på VGB.
  Det er mer slit enn du kan fatte.
  For JEG kan ikke bli sint og blåse ut. JEG kan ikke fortelle det jeg vet direkte.
  JEG kan ikke plåse ut om religion. eller vitenskapens mange feiltrinn.JEG kan ikke blåse ut om politikk eller ideologier..

  Jeg kan bare prøve å apelere til fornuften. Derfor må jeg ta hensyn til menneskeheten slik den er som et produkt av det vi kommer fra.

  Beklager lengden og sp en.

  RE: Takk for engasjementet ditt. Må lese gjennom dette senere i dag;)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Imagine sier,

  2. september, 2010 at 22:55

  @Kungfuz
  Du er litt vanskelig og tolke til tider, men jeg tror jeg er enig i det meste du skriver. Forstår jeg deg rett mener du at det ikke hjelper å bli sint og blåse ut om hva man selv anser og være virkeligheten. Jeg kan for så vidt være enig i det. Vi mennesker styres i stor grad av bias og når folk ikke forstår den svært negative kraften dette kan ha på ens evne til og ta riktige valg i livet blir det nesten håpløst og vinne en debattant over på sin side. Et glimrende eksempel på dette er for eksempel når en religiøs person sier til en ateist: “Dere skeptikere har et slikt lukket sinn. Ikke rart at dere ikke finner gud”. Og hvor galt blir ikke den forestillingen? Det viser seg jo svært ofte at vi ateister har bakgrunn som tidligere troende. Dersom det stemte at vi hadde et lukket sinn som ikke ga rom for alternative løsninger ville vi jo aldri ha kunnet endret ståsted så dramatisk !!! Det ligger an enorm logisk brist i et slikt argument.
  Og ja, jeg har allerede, kort tid etter at jeg startet bloggen her på vg-bloggen fått dette argumentet slengt i trynet. :) Sukk…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Imagine sier,

  3. september, 2010 at 01:56

  OK Zohre. Nå har jeg ryddet unna rotet du stelte i stand her. Du er hjertelig velkommen til og komme med en kommentar eller et spørsmål. Har du en kommentar til innlegget er det flott om denne har et poeng jeg kan forstå ( vi snakker språkproblemer nå )

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Zohre sier,

  3. september, 2010 at 02:00

  Takk for tilliten
  Jeg blir opprørt i sjelen av slik ignoranse!

  takk
  zohre

  RE: Gjør du narr av meg? Når du for en gangs skyld klarte og si noe tydelig har du jaggu prestert og kopiere en av setningene øverst i innlegget mitt. Jeg har på en høflig måte bedt deg om og være tydelig når du kommenterer i bloggen min. Du kan gjerne være uenig med meg om innholdet i bloggen min, men slutt nå med og disse uforståelige kommentarene.
  Siste mulighet nå Zohre….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Zohre sier,

  3. september, 2010 at 02:00

  Takk for tilliten
  Jeg blir opprørt i sjelen av slik ignoranse!

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. Zohre sier,

  3. september, 2010 at 12:30

  Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen .Hvis det ikke finnes noe momentane kraftvirkninger i naturen så det må finnes en største mulige hastighet for kraftvirkninger.

  Rom , tid , hastighet

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. Zohre sier,

  3. september, 2010 at 12:34

  Det er ikke siste mulighet .

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. Zohre sier,

  3. september, 2010 at 13:48

  Lysets hastighet

  c = 299 792 458 m/s
  (ca. 300 000 km/s) i vakuum

  differansen ?

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 10. Zohre sier,

  3. september, 2010 at 13:53

  Altså hjernen 300% + ånd
  så differansen ?

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 11. nøkkerosa sier,

  3. september, 2010 at 18:01

  Hei Imagine!

  Vitenskapen trenger vi og ditt innlegg er opplysandes og fint.

  Men det eg lurar på er koffor CO2 konsentrasjonen stiger og synker rytmisk igjennom fleire tusen år utan menneskeskapt CO2? Og utan at soltemperaturvariasjonar blir tatt i betraktning …..

  Kva er grunnen til at CO2 øker for så å synke periodevis utan menneskas innverknad? Kan du svare såkalt vitenskapeleg på det? (also tida før menneska forureina CO2….tenkar eg på).

  mvh nøkkerosa

  RE:

  “Og utan at soltemperaturvariasjonar blir tatt i betraktning”.

  Ja, noen vil nok ha deg til og tro det. Påstanden din er feil. De tar i høyeste grad hensyn til solens “energiproduksjon”.

  “Kva er grunnen til at CO2 øker for så å synke periodevis utan menneskas innverknad?”

  En ting kan vi være enige i. Klimaendringer i historisk og førhistorisk tid vet vi er et faktum. Utallige istider bevitner dette bare for og ta et eksempel… Grunnen til at CO2 innholdet i atmosfæren stiger og synker er ganske komplisert. Her er det ikke EN årsak slik du insinuerer, men mange. Førhistoriske klimaforandringer kan og er forårsaket av helt forskjellige årsaker :
  Lav solflekkaktivitet i peroden 1645 til 1715 kjent i vitenskapelige kretser som Maunder Minimum. Bedre kjent som “Den lille istid” (ikke en ekte istid). Men siden dette var en ytre påvirkning på klimaet på jorden svinget temperaturen fort tilbake til “normalen” så snart solen igjen oppførte seg som “vanlig”. Med dette mener jeg at naturlige prosesser inne i jordens biosfære kan gi mer langvarige virkninger og faktisk også være selvforsterkende slik at forandringen “løper løpsk”. La os se hva på jorden som kan føre til klimaforandring:
  Dersom jorden blir truffet av store himmellegemer eller mange små himmellegemer over en kortere periode vil de øvre lagene av atmosfæren fylles med partikler som vil reflektere lyset/varmen fra solen vekk fra jorden. Det vil ta år for at disse partiklene forsvinner (faller ned) og innen det har skjedd har store deler av vegetasjon og dyreliv død ut pga at den globale temperaturen har sunket dramatisk. Havene fryser ved polene og landisen vokser dramatisk som følge av støvteppet som dekker jorden. Nedbør i form av snø og regn vil alltid vaske drivhusgassen co2 ut av atmosfæren (en del av carbon-syklusen), men siden det ikke er betydelig planteliv og dyreliv på jorden får vi for lite etterfylling av denne livsviktige drivhusgassen i atmosfæren. Som du sikkert vet danner drivhusgassene et isolerende lag i atmosfæren. Dette laget med gass slipper varme og lys gjennom og ned til jorden, men samtidig stopper den også mye av strålingen vekk fra jorden.
  Drivhusgassene er livsviktige for en grønn og frodig jord og som vi ser og når da produksjonen av co2 avtar dramatisk reflekteres også mer varme vekk fra jorden. MEN det stopper ikke der! Det viser seg også at is og snø som dekker jorden reflekterer vekk masse varme.
  Vi vet ut fra denne veldig forenklede skissen av prosessene i hvordan en istid starter at jordens klima meget lett kan bringes ut av balanse og at når det skjer kan kjedereaksjoner med andre prosesser føre til dramatiske konsekvenser for det levende liv på jorden.
  Jorden i seg selv vil alltids hente seg inn igjen, men kanskje da uten mennesket tilstede.

  Når det er sagt må jeg understreke at jeg ikke vet mer om dette enn det jeg kan lese meg til. Det foreslår jeg også du gjør. Det finnes meget gode kilder på internett dersom man bare er åpen for og stole på hva flertallet klimaforskere har advart mot i flere tiår nå.
  Her har du (og andre nysgjerrige) noen linker som kan svare på det meste:
  http://www.skepticalscience.com
  http://www.realclimate.org
  http://climate.nasa.gov/index.cfm

  Anbefaler også denne videoen. Legg merke til grafen det blir jukset med av “klimamotsatnderne”.

  Cherry picking: act of pointing at individual cases or data that seem to confirm a particular position, while ignoring a significant portion of related cases or data that may contradict that position

  VIDEOLINK: Climate Denial Crock of the Week – Solar Schmolar

  -Fikset link-

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 12. Zohre sier,

  3. september, 2010 at 18:38

  De rike er blitt mer gjerrige.
  Jeg blir opprørt i sjelen av slik ignoranse!

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 13. Cecilia sier,

  4. september, 2010 at 01:58

  Sitat fra en av kommentyarene dine:
  “Et glimrende eksempel på dette er for eksempel når en religiøs person sier til en ateist: “Dere skeptikere har et slikt lukket sinn. Ikke rart at dere ikke finner gud”. Og hvor galt blir ikke den forestillingen? Det viser seg jo svært ofte at vi ateister har bakgrunn som tidligere troende. Dersom det stemte at vi hadde et lukket sinn som ikke ga rom for alternative løsninger ville vi jo aldri ha kunnet endret ståsted så dramatisk !!! Det ligger an enorm logisk brist i et slikt argument.”
  Sitat slutt.

  Siden du gjør slikt knefall for vitensklapen så er du sikkert klar over hjernens kapasitet til å arkivere og spille tilbake dine tidligere opplevelser. Da vet du sikkert også at alt du drømmer består av sammensetninger av kjente elementer, altså kan du aldri drømme noe som består av elementer du ikke kjenner.
  Spørsmålet du da bør stille deg er hva som egentlig skjer i hjernen ?
  Hjerneforskere vet litt om det.
  Vitenskapen hevder at hjernen kan leve opptil femten minutter etter at kroppen rent fysisk har sluttet å fungere. Det vil si at du kan være ved bevissthet ganske lenge etter at du er død! Dette har vitenskapen visst lenge. helt siden oldtiden.
  Visste du det?
  .
  Selvfølgelig visste du det…
  .

  Hva tror du hjernen din driver med etter at kroppen din er død?
  Tror du den gir deg drømmer?
  Det tror vitenskapen. Vitenskapen tror hjernen din gir deg de bildene du aller helst vil ha når du dør,.. for hjernen din vet at kroppen er død.
  Så vitenskapen har altså funnet ut at hjernen din kan gi deg en reprise på enhver fysisk eller emosjonell opplevelse den har arkivert. Da har den jo også arkivert dine tanker og idèer om hva du forventer etter døden…. og det er da det blir spennende å tro på paradiset… ikke sant?

  Tenk litt på det…
  Vi som tror har tenkt mye på det…
  :)
  RE: Du bare bekrefter eksempelet jeg kom med (kan det se ut som).
  Når det gjelder hva som skjer når kroppen/hjernen dør vil jeg ikke uttale meg så mye om siden jeg ikke er spesielt kunnskapsrik på det området. Jeg kan godt si at jeg ikke vet for det har jeg solid basis for og kunne si… Det gjør meg vel ikke trangsynt?
  Forøvrig kan det virke som du har plukket argumenter for å gjøre et poeng av det hele. Et menneske kan dø på mange forskjellige måter og det tar du ikke høyde for.

  Vitenskapen hevder at hjernen kan leve opptil femten minutter etter at kroppen rent fysisk har sluttet å fungere. Det vil si at du kan være ved bevissthet ganske lenge etter at du er død!

  At hjernen kan vekkes til live igjen etter en kortere periode uten surstoff er IKKE det samme som at man er ved bevissthet når kroppen ikke leverer surstoff lengre til hjernen. Her kommer du med usannheter! Hjernen “skrus av” bare etter noen sekunder uten oxygentilførsel (blod pumpes ikke rundt oppe i hjernen). Dette kalles for og
  miste bevistheten! ;)

  Anbefalt lesning til de som vil utforske temaet: From the Spirit to the Brain: The Transition From Parapsychological to Neurological Models of Explaining Near-Death Experiences
  Og en meget spennende diskusjon her: Kan bevisstheten overleve uten en funksjonerende hjerne?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 14. Cecilia sier,

  4. september, 2010 at 02:18

  Du… jeg ser at du skriver at forskningen betaler seg selv…
  Vel… tobakksinsdstrien leverer fortsatt forskingsrapporter som prøver å så tvil om skadevirkningene ved å røyke… og legemiddelindustrien produserer den ene rapporten etter den andre som støtter opp om nye produkters fortreffelighet. Hva sa forskerne om narkolepsi som alvorlig bivirkning av influensavaksinen som ble så voldsomt anbefalt? Og hvor ble det av pandemien? Tror du virkelig det var vaksinen som stoppet den?
  Hvem betalte forskningen? Var det du og jeg? Ja! Det var det sikkert, men, ikke på den måten du tror.

  Forskning er nødvendig, og det meste av forskningen er produktorientert og betalt av de store internasjonale selskapene. Det er kun den forskningen som foregår i regi av universiteter og andre offentlige institusjoner som kan kalles uavhengig. Og det er en forsvinnende liten del av all den forskningen som gjøres.

  Bare så det er nevnt… (for eventuelle lesere som ikke vet så mye som deg….)

  RE: Igjen bare bekrefter du det jeg påstod. Kritikken mot vitenskapelige suksesser kommer helt ut av proporsjoner. For det første er det ikke konkludert med at de få narkolepsi-tilfellene har en direkte sammenheng med vaksiner. Du hopper på en konklusjon uten og ha ryggdekning for dette. Jeg ville ha avventet og sett hva ekspertene sier om dette…. For det andre vet vi at disse vaksinene årlig forhindrer mange tusen dødsfall årlig. Men det nevner du ikke!…. (det er her kritikken kommer ut av proporsjon med realitetene).
  Jeg foreslår at du sjekker ut hvor mange mennesker som døde før i tiden av sykdommer som så og si er utryddet nå og så veier du det opp mot de få faktiske bieffektene av vaksinene.
  Saken burde egentlig være krystallklar….

  Når det gjelder forsking og produktutvikling utenfor såkalt peer-reviewed vitenskap finner vi selvfølgelig mye “crap”, men det var da heller ikke slik forskning/vitenskap jeg i utgangspunktet satte ut for og forsvare, var det vel?

  Mvh Imagine

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 15. nøkkerosa sier,

  8. september, 2010 at 22:36

  Hei Imagine!

  Takk for svar :)

  Eg ser jo at vi neppe blir einige angåande dette emnet. Innfallsvinkkelen vår er heilt ”speilvendt”.

  Ein kan jo seie so mangt og so innfløkt om både CO2 og solaktiviteten, men når alt kjeme til alt handlar det faktisk om kven ein trur styrar det heile ikkje sant? Eg trur sola styrar jordas globale varme og kuldeperiodar, du trur CO2 styrar dette.

  Eg trur Al Gores utnyttar vitenskapen (i alle fall hans ”private klimaforskarar”). Derfor skriver eg som eg gjere om dette med CO2. Eg trur vi blir lurt (bevisst eller ubevisst) til å betale CO2 skatt og til å ”leve i håpet om at no blir alt bra”.

  Og eg prøver også å sjå på ”det store bildet” og ikkje berre det ”snevre CO2-bildet”. Eg er Veldig engasjert i Miljøvern der heilheitshandling og Naturens balanse er i sentrum. Og angåande menneskeskapte miljøgifter som påverkar naturen så finnas desse i rikeleg mengder dessverre. Desse trur eg er mykje verre enn ”CO2-soveputa”.

  Ingen har kome med nokon fornuftig forklaring på koffor CO2 er styringsfaktoren i dette avanserte bildet. Og eg har faktisk såtte meg ganske så grundig inn i dette ”CO2-bildet” meinar eg sjølv da.
  Men her er alltid ny lærdom å lære på mange plan og dersom eg finner noko fornuft i det vil eg forandre meining. For det er jo det ein lærer av etter mitt syn.

  Mvh nøkkerosa :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Comments are closed.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00